+36 30 335-7-335 | support@ivm.hu
bclose

managing_quote kép
Starostlivo navrhnuté nastavenie a rafinovaná logika systému SavePro ponúka oveľa viac, než by jeho užívatelia zo začiatku požadovali. Užitočný vývojový tím IVM Zrt odpovedal na otázky, ktoré ešte ani neboli formulované ich potenciálnymi klientami. Dúfam, že môžeme otestovať toto zariadenie vo výrobnom prostredí.ZB, manažér vedúci farmaceutickej spoločnosti.

Príklady našich klientov ukazujú, že zavedenie systému automatov výdaja spotrebného materiálu SavePro vedie k výraznému zníženiu spotreby výrobkov uložených v automatoch. Na základe našich skúseností je minimálna úspora 20% a maximum může být až 90%.

Otázky, ktoré ste možno už položili, ale nepodarilo sa Vám dostať uspokojujúcu odpoveď:

cost-reduction-projects2
Ako a kde môžem ušetriť náklady, keď sa obávam, že to bude mať negatívny vplyv na zamestnancov spoločnosti?
Ako môžem dosiahnuť lepšiu optimalizáciu výkonu vo svojej firme?
Prečo by automat na OOP (Osobné ochranné pomôcky) alebo nástroje bol tým pravým riešením?
Môžem implementovať technológiu bezpečného ukladania pomocou týchto zariadení?
Ako možno zvýšiť produktivitu?
Ako môžem lepšie kontrolovať využívanie spotrebného materiálu?
Čo je presne kľúčové vysvetlenie pre dramatický pokles spotreby, ktorý je spôsobený predajným automatom SavePro?
Ako si môžem vybrať medzi podobnými systémami?