+36 30 335-7-335 | support@ivm.hu
bclose

Návšteva Philips v Poľsku

V tejto spoločnosti s dodávateľom zaobchádzajú ako s ministrom …

Manažéri, rovnako ako vnútorní a vonkajší odborníci, ktorí sa podieľali na projekte, sa zvyčajne schádzajú po dokončení jeho skúšobného obdobia pre vyhodnotenie výsledkov a koordinovanie ďalších krokov.

image1

To sa malo stať v najväčšom mieste poľskej produkcie Philips, kde je zamestnaných asi 1500 ľudí na výrobu svietidiel. Továreň pred niekoľkými mesiacmi inštalovala jeden z našich SavePro výdajných automatov, a bol som tiež pozvaný na schôdzku dokončenia projektu spolu s Procurator Sp. z o.o., naším poľským partnerom.

Do spoločnosi sme dorazili s Adinou (našou manažérkou medzinárodných projektov) o 11:00 po dlhej a únavnej ceste. Boli sme uvítaní 6-8 ľuďmi, ktorí sa srdečne usmievali. Ponúkli nám kávu a predstavili nám plán, pretože nám chceli ukázať svoju firmu. Ukázalo sa, že boli veľmi spokojní s našim zariadením a chceli pokračovať v spolupráci, pretože mohli pomocou automatu ušetriť viac ako 40%. A teraz nám chcú ukázať, kto naozaj sú.

 

picture1Bol som veľmi prekvapený, keď privolali veľký počet ich odborníkov, aby nám ukázali obrovské pece a sklárske výrobné linky a videli sme, ako sa piesok premenil na svietidlá v továrni, ktorá je takmer plne automatizovaná. Inžinieri vysvetľovali procesy priateľským spôsobom, všetci sa usmievali a cítili sme, že sme rovnako dôležití ako stredovekí králi, aj keď sme boli len veľvyslanci malej maďarskej spoločnosti, ktorá nainštalovala  niekoľko výdajných automatov v obrovskej továrni.

Potom sme boli prevezení autom do tréningového centra , kde nám milá dáma ukázala fantastické svetelné efekty vytvorené v rôznych priestoroch, používaním teplej, studenej, bielej a inej farby, boli sme v úžase a všetci pracovníci môžu byť právom hrdí na fantastickú tréningovú miestnosť, ktorá je jediná svojho druhu na svete.

 

A prekvapenie a milé gestá stále nekončili, pretože bol pre nás objednaný obed a tiež sme  na rozlúčku dostali darček. picture2

Nemám tušenie, ako by som mohol opätovať pozornosť a láskavosť týchto nekonečne priateľských a milých ľudí.

 

Ako by bolo možné dopraviť túto kultúru správania do iných spoločností a krajín?

 

 

Existuje jedna vec, ktorou si vrcholný manažment spoločnosti Philips môže byť istý:

  1. Majú najlepších možných zamestnancov a sú na to veľmi hrdí!
  2. Každý aspekt prebiehajúceho projektu dostáva  moju zvláštnu  pozornosť, aby som si bola istá,  že sa neobjavia žiadne problémy.
  3. Túto spoločnosť budem presadzovať všade, ak mi to príležitosť dovolí.

Je mi cťou uviesť pobočku Philips v Pile ako najlepšie referenčné miesto!

Dr. Emese Várnagy, generálna riaditeľka

About "Varga Valentin"