+36 30 335-7-335 | support@ivm.hu
bclose

Introducere

International Vending Machines Ltd. (IVM Ltd.),incluzand toate sucursalele controlate si afiliate (denumit “IVM”) se angajeaza sa va protejeze conidentialitatea. Aceasta declarație detaliaza măsurile pe care le luam pentru a proteja informațiile dvs personale atunci când accesați site-urile noastre sau utilizați o aplicație online care conține un link către această declaratie. (denumit, “Site-uri”). Acest angajament acopera si informatiile pe care le primim cand ne contactati (de exemplu cand adaugati un comentariu,cand aveti o nelamurire sau cand aveti nevoie de asistenta legata de unul dintre produsele noastre). Acesta descrie informațiile personale pe care le colectăm, scopurile pentru care folosim astfel de informații și decizia dvs cu privire la utilizarea lor de catre noi. Masurile luate pentru protejarea informațiilor dvs personale și cum puteți revizui și corecta informațiile personale sunt, de asemenea, descrise aici. By accessing our sites or providing us your information when you contact us, you are consenting to the information collection and use practices described in this privacy statement. Prin accesarea site-urilor noastre sau oferindu-ne informații atunci când ne contactați, vă exprimați acordul pentru colectarea si folosirea informațiilor descrise în această declarație de confidențialitate.

In cadrul acestei declarații, “informații personale” înseamnă informații care identifică un anumit individ, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de telefon. When other information, such as email newsletter choices, product purchases or consumer product preferences, is associated with personal information, this other information also becomes personal information. Când alte informații, cum ar fi alegerile emailului publicitar, achizițiile de produse sau preferințele produselor sunt asociate cu informațiile personale, aceste informații devin, de asemenea, informații cu caracter personal.

 

Colectarea informatiilor

Informațiile colectate direct de la dvs. Generally, you can visit International Vending Machine’s sites without entering any personal information. În general, puteți vizita site-urile International Vending Machine fără a furniza informații personale. On certain pages, we may ask you for personal information to provide a service or carry out a transaction that you have requested. Pe anumite pagini, vă putem solicita informații personale pentru a furniza un serviciu sau a efectua o tranzacție pe care ați solicitat-o. You may also provide some personal information to us when you contact us (eg, with a comment, inquiry or customer support request). Ați putea, de asemenea,  sa ne furnizati unele informații cu caracter personal atunci când ne contactați (de exemplu, cu un comentariu, intrebare sau cerere de asistență pentru clienți). The personal information we collect or receive may include: Informatiile personale pe care le colectăm sau primim pot include:

 •  detalii de contact, cum ar fi numele, titlul, compania / numele organizației dvs, e-mailul, numere de telefon și de fax și adresa;
 • informații despre companie și funcția dvs;
 • preferințele dumneavoastră de marketing prin e-mail;
 • informații financiare (inclusiv card de credit sau informații despre cont);
 • informații, cum ar fi naționalitatea și țara de reședință, care ne permit sa stabilim eligibilitatea dvs conform reglementărilor de control, pentru a primi informații despre anumite tehnologii;
 • informații folosite pentru a personaliza și facilita utilizarea site-urilor noastre, inclusiv nume de utilizator și informații tehnice;
 • întrebări despre comenzile pentru produsele si serviciile noastre;
 • informații care ne ajută în identificarea produselor și serviciilor noastre care îndeplinesc cel mai bine cerințele dvs;
 • informații despre evenimente înregistrate și
 • feedback-ul dvs despre site-urile noastre și produsele/serviciile noastre, în general.

Nu sunteti obligati sa furnizati nici una dintre aceste informatii, dar, daca nu o veti face, s-ar putea sa nu putem sa va ajutam cu serviciul dorit sau cu finalizarea tranzactiei.

Informații colectate în mod automat. We collect information about your visit to our sites, including what pages you view, the number of bytes transferred, the links you click, the materials you access and other actions taken within IVM’s sites. Noi colectăm informații despre vizita dvs pe site-urile noastre, inclusiv ce pagini vizualizați, numărul de biti transferati, link-urile pe care intrati, materialele pe care le accesați și alte acțiuni întreprinse în cadrul site-urilor IVM. We may combine this information with your personal information to and use the combined information in accordance with this privacy statement. Putem combina aceste informații cu informațiile dvs. personale și sa folosim informațiile combinate, în conformitate cu această declarație de confidențialitate. We also collect certain standard information that your browser sends to every website you visit, such as your Internet Protocol (IP) address, your browser type and capabilities and language, your operating system, the date and time you access the site and the website from which you linked to one of our sites. De asemenea, colectăm anumite informații standard pe care browser-ul dvs. le trimite la fiecare site pe care-l vizitați, cum ar fi Internet Protocol (IP), tipul dvs de browser-ul și limba, sistemul de operare, data și ora când accesați site-ul și site-ul care v-a condus la unul din site-urile noastre. We do not combine this standard information with other personal information. Nu combinam aceste informații standard, cu alte informații personale.

 

Utilizarea informatiilor

Servicii și tranzacții. We use your personal information to deliver services or carry out transactions you have requested, including, but not limited to, providing information on International Vending Machines products or services, registering purchased products, processing product orders, handling warranty claims, replacing product manuals, answering customer service requests and facilitating use of our sites. Noi folosim informațiile dvs personale pentru a furniza servicii sau a efectua tranzacțiile solicitate, incluzand, dar fără a ne limita la, furnizarea de informații cu privire la produsele sau serviciile IVM, înregistrarea produselor achiziționate, procesarea comenzilor, acordarea garanției, înlocuirea manualelor produselor, răspunzând cererilor de servicii pentru clienți și utilizarea facila a site-urilor noastre. In order to offer you a more consistent experience in your interactions with IVM – including, but not limited to, learning about you and how you interact with and use IVM products and services; Pentru a vă oferi o experiență mai placuta în interacțiunile cu IVM – includem, dar nu ne limitam la, a invata despre dvs și modul în care interacționați si folositi produsele și serviciile IVM; developing and managing our products, services and customer care; a dezvolta și gestiona produsele noastre, serviciile și relatia cu clientii; and providing you with information about IVM products and services that you may be interested in — information collected by our sites may be combined with information we collect or acquire through other means. și a va oferi informații despre produsele si serviciile IVM care v-ar  putea interesa – informatii colectate de site-urile noastre pot fi combinate cu informații pe care le colectăm sau dobândim prin alte mijloace.

Site-ul și îmbunătățirea produsului. We may use your personal information to perform business analyses or for other purposes to improve the quality of our business, our sites and IVM products or services (including new products or services), or to make our sites easier to use by eliminating the need for you to repeatedly enter the same information or by customizing our sites to your particular preference or interests. Putem folosi informațiile dvs personale pentru a efectua analize de afaceri sau în alte scopuri pentru a îmbunătăți calitatea afacerii noastre, site-urile noastre și produsele sau serviciile IVM (inclusiv produse sau servicii noi), sau pentru a face site-urile noastre mai ușor de utilizat prin eliminarea necesității de a introduce în mod repetat aceleași informații sau prin personalizarea site-urilor noastre in functie de preferințele sau interesele dvs.

Comunicare. Putem folosi informațiile dvs personale pentru a vă informa despre produsele sau serviciile IVM de care s-ar putea sa fiti  interesat și să vă trimitem sondaje cu privire la utilizarea produselor și serviciilor IVM. You can opt out of receiving promotional communications from us by contacting us using the contact information listed in this privacy statement. Puteți renunța la primirea de comunicari promotionale de la noi contactandu-ne prin folosirea datelor de contact menționate în această declarație de confidențialitate. Moreover, each promotional e-mail communication we send includes an unsubscribe link allowing you to stop delivery of that type of communication. Mai mult decât atât, fiecare comunicare promoțională prin e-mail va contine si  un link de dezabonare, permițându-vă sa stopati acest tip de comunicare. If you elect to unsubscribe, we will remove you from the relevant list within 10 business days. Dacă optați pentru dezabonare, vă vom elimina din lista relevantă în termen de 10 zile lucrătoare.

Aplicatii pentru angajare. Legat de o cerere de angajare sau o nelamurire, ne puteti oferi informatii despre dvs, cum ar fi un CV.Putem folosi aceste informații in cadrul IVM, în scopul de a va lua in considerare cererea de angajare. Dacă cererea sau solicitarea de informatii are succes, vom păstra aceste informatii pentru viitor, pentru o perioadă limitată de timp, daca ne permiteti acest lucru.

În plus față de utilizările enumerate mai sus, putem folosi informatiile pe care le-am colectat, în scopul detectarii, prevenirii și răspunderii la fraudă, încălcarea proprietății intelectuale, încălcări ale Termenilor și Condițiilor, încălcări ale legii sau alte abuzuri ale site-urilor.

 

Utilizarea de cookie-uri si beacons web

Cookie-urile sunt fișiere cu  text care conțin cantități mici de informații care sunt descărcate pe hard disk sau în memoria browser-ului dvs. atunci când vizitați unul dintre site-urile IVM lui. Cookies are useful because they help arrange the content and layout of our sites and allow us to recognize those computers or other devices that have been to our sites before. Cookie-urile sunt utile, deoarece acestea ne  ajuta la aranjarea conținutului și structurii site-urile noastre și ne permit să recunoaștem computerele sau alte dispozitive care au fost pe site-urile noastre înainte. Cookies do many different jobs, such as allowing our websites to remember your preference settings and helping us to enhance the usability and performance of our sites and your experience using them. Cookie-urile fac multe lucruri diferite, cum ar fi să permită site-urilor noastre să retina setările dvs preferențiale și sa ne ajute sa sporim gradul de utilizare și performanța a site-urilor noastre, bazandu-ne pe experienta dvs in utilizarea lor.

Site-urile noastre, de asemenea, pot conține imagini electronice cunoscute sub numele de web beacons – numite uneori gif-uri single pixel– care ne permit să contorizam numărul de utilizatori care au vizitat anumite pagini. We may include web beacons in promotional e-mail messages or newsletters in order to determine whether messages have been opened and acted upon. S-ar putea să includă semnalizatoare Web în emailurile promoționale în scopul de a stabili dacă mesajele au fost deschise și citite.

Categorii de cookie-uri

Tipurile de cookie care pot fi utilizate pe site-urile IVM  pot fi puse într-una din cele 4 categorii de mai jos: strict necesare, de performanță, de funcționalitate și de profil și publicitate.

 1. Cookie-urile strict necesare

Aceste cookie-uri sunt esențiale, deoarece va permit să va deplasati pe site-urile noastre și sa folositi caracteristicile lor, în special în legătură cu căutarea de informații și plasarea comenzilor. Without these cookies, services you have asked for cannot be provided. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ați cerut nu pot fi asigurate. These cookies do not gather information about you that could be used for marketing or remembering where you have been on the internet. Aceste cookie-uri nu aduna informații despre dvs care ar putea fi utilizate pentru publicitate si nu retin ce ati mai accesat pe internet. An example of a strictly necessary cookie is a “shopping basket cookie,” which is used to remember the products that you wish to purchase when you add products to your shopping basket or proceed to checkout. Un exemplu de cookie strict necesar, este un “coș de cumpărături cookie”, care este folosit pentru a va aminti produsele pe care doriți să le achiziționați atunci când adăugați produse in cosul de cumparaturi sau doriti sa incepeti checkout-ul.

 1. Cookie-urile de performanta

Aceste cookie-uri colecteaza informații despre modul în care utilizați site-urile noastre, de exemplu ce pagini accesati cel mai des și, dacă aveți mesaje de eroare de la anumite pagini. These cookies collect only anonymous information that is used to improve how our sites work. Aceste cookie-uri colecteaza doar informații anonime, care sunt utilizate pentru a îmbunătăți modul în care funcționează site-urile noastre.

Aceste cookie-uri nu sunt folosite pentru publicitatea online. Without these cookies we cannot learn how our sites are performing and make relevant improvements that could better your browsing experience.Fără aceste cookie-uri nu putem afla daca site-urile noastre sunt performante și să facem îmbunătățiri relevante care ar putea face experiența de navigare mai buna.Examples of performance cookies that our sites use include Google and Adobe Analytics (see further discussion below). Exemple de cookie-uri de performanță, care sunt pe site-urile noastre, includ Google și Adobe Analytics (a se vedea mai jos).

 1. Cookie-urile de functionalitate

Aceste cookie-uri permit site-urilor noastre sa stocheze informațiile pe care le furnizați, cum ar fi preferințele de limbă pe site si informațiile tehnice utile pentru interacțiunile dvs. cu site-urile noastre. For instance, they remember your user ID and elements of your user profile. De exemplu, ele retin numele dvs. de utilizator și elemente ale profilul dvs. de utilizator. They also ensure that your experience using the sites and IVM’s marketing efforts are relevant to you. De asemenea, se asigura că experiența dvs folosind site-ul și eforturile de marketing ale IVM sunt relevante. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. Acestea pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza serviciile pe care le-ati solicitat, cum ar fi vizionarea unui film sau comentarea pe un blog. The information these cookies collect may be anonymous and they cannot track your browsing activity on other websites. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colecteaza pot fi anonime si nu pot urmări activitatea dvs. de navigare pe alte site-uri.

Fără aceste cookie-uri, un site web nu-si poate aminti alegerile pe care le-ați făcut în prealabil si nici nu poate personaliza experiența de navigare. For example, we use a cookie to store your language preferences, which allows us to present you with product search results in the correct language, and we use a cookie to store your choice about the appearance of the cookie information banner that we display on our sites. De exemplu, vom folosi un cookie pentru a stoca preferințele de limbă, ceea ce ne permite să vă prezentăm rezultatul căutării dvs în limba corectă si vom folosim un cookie pentru a stoca alegerea dvs despre apariția informațiilor banner pe care le afișam pe site-ul nostru. This cookie will help us remember your choice about the appearance of the cookie information banner when you subsequently visit the same site where you made your choice about the banner and any other IVM sites with the same domain or the same top level domain. Acest cookie ne va ajuta să ne amintim alegerea dvs despre bannerul de informații atunci când vizitați ulterior același site pentru care ați făcut alegerea și orice alte site-uri IVM cu același domeniu sau domeniu de nivel superior.

 1. Cookie-urile de publicitate

Aceste cookie-uri pot fi utilizate pentru a furniza reclame care sunt relevante pentru dvs și interesele dvs. They may also be used to limit the times you see an advertisement as well as help to measure the effectiveness of the advertising campaign. Acestea pot fi de asemenea utilizate pentru a limita afisarea unui anunț și pentru a măsura eficiența campaniei de publicitate. Although these cookies may track your visits to other websites, they do not usually know who you are. Deși aceste cookie-uri pot urmări vizitele dvs. pe alte site-uri, nu știu, de obicei, cine sunteti.

Fără aceste cookie-uri, reclamele online pe care le intalniti vor fi mai puțin relevante pentru dvs și interesele dvs.

Setarea preferintelor dvs cookie

Puteti accepa sau refuza cookie-urile.Most internet browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser settings to decline cookies or to notify you when a cookie is being placed on your computer. Cele mai multe browsere de internet accepta automat cookie-urile, dar puteți modifica, de obicei, setările browser-ului dvs. pentru a refuza cookie-uri sau pentru a vă anunța când un cookie este plasat pe ecranul dvs. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the features of IVM’s sites or other websites that you visit. Dacă alegeți să refuzați modulele cookie, este posibil să nu fiti capabil sa experimentati pe deplin caracteristicile site-urilor IVM sau a altor site-uri pe care le vizitați.

Utilizarea noastra a analizelor web

International Vending Machines Ltd. utilizeaza analiza web standard pentru a urmări vizitele pe  site-urile noastre. These analytics are provided by Google Analytics and Adobe Analytics. Aceste analize sunt furnizate de Google Analytics și Adobe Analytics. The information generated by the cookie about your use of our sites (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google and Adobe on servers in the United States. Informațiile generate de cookies despre utilizarea site-urilor noastre de către dvs (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google și Adobe pe servere din Statele Unite ale Americii. Google and Adobe will use this information for the purpose of evaluating your use of our sites, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google și Adobe va utiliza aceste informații cu scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre, de a elabora rapoarte privind activitatea site-ului pentru operatorii site-ului, de a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului. Google and Adobe may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s or Adobe’s behalf.Google și Adobe pot transfera, de asemenea, aceste informații către terțe părți în cazul în care sunt obligati prin lege sau în cazul în care astfel de părți terțe prelucreaza informațiile in numele celor de la Google sau Adobe. Google and Adobe will not associate your IP address with any other data held by Google and Adobe. Google și Adobe nu va asocia adresa dvs. de IP cu nici o alta data deținuta de Google și Adobe.

 

Divulgarea informatiilor personale

Cu excepția celor descrise mai jos, informațiile personale pe care le colectăm despre dvs. prin intermediul site-urilor noastre sau pe care ni le furnizați atunci când ne contactați, nu vor fi divulgate în afara International Vending Machine Ltd,. fără permisiunea dumneavoastră.

Divulgarea catre furnizorii de servicii. International Vending Machines Ltd. contracts with other companies to provide services on our behalf, such as hosting websites, sending out information, conducting surveys, processing transactions, analyzing our sites and performing business and other analyses to improve the quality of our business, our sites and IVM products or services. International Vending Machines Ltd. are contracte cu alte companii pentru a oferi servicii în numele nostru, cum ar fi site-uri web , pentru a trimite informații, pentru a efectua anchete, tranzacții de prelucrare, analiza de site și pentru a efectua alte analize pentru a îmbunătăți calitatea afacerii noastre, site-urile noastre și produsele sau serviciile IVM. We provide these companies with only those elements of your personal information they need to deliver those services effectively. Oferim acestor companii numai acele elemente ale informațiilor dumneavoastră personale de care au nevoie pentru a furniza aceste servicii în mod eficient. These companies and their employees are prohibited from using personal information they receive from IVM for any other purpose. Acestor companii și angajaților acestora le este interzis să folosească informațiile personale pe care le primesc de la IVM în orice alt scop.

Divulgarea catre distribuitori. In responding to a request made by you, we may share your personal information with companies that distribute our products. Ca răspuns la o cerere făcută de dvs, este posibil să divulgam informațiile dvs. personale catre companiile care distribuie produsele noastre. In those cases, we provide these companies with only those elements of your personal information they need to respond to your request, and these companies and their employees are prohibited from using that personal information for any other purpose. În aceste cazuri, oferim acestor companii numai acele elemente ale informațiilor dvs personale de care au nevoie pentru a răspunde la cererea dvs., iar acestor companii și angajaților lor le este interzis să folosească acele informații personale în orice alt scop. In some cases, we may seek your permission to share your information with distributors for marketing purposes other than responding to a request from you. În unele cazuri, este posibil să ceară permisiunea de a face schimb de informații cu alti distribuitori pentru alte scopuri de marketing, decât ca răspuns la o cerere a dv. However, we will not share your information for such marketing purposes unless we have obtained your express consent to do so. Oricum, nu vom împărtăși informațiile dvs pentru astfel de scopuri de marketing dacă nu am obținut consimțământul dvs. expres în acest sens.

Divulgarea în legătură cu tranzacțiile. In connection with certain transactions, we may disclose some or all of your personal information to financial institutions, government entities and shipping companies or postal services involved in fulfillment of the transaction. În legătură cu anumite tranzacții, este posibil să dezvăluim unele sau toate informațiile dvs personale instituțiilor financiare, entităților guvernamentale și companiilor de transport sau servicii postale implicate in indepinirea tranzactiei.

Divulgarea in legatura cu achizitiile sau cu instrainarile.Circumstances may arise where for strategic or other business reasons IVM decides to sell, buy, merge or otherwise reorganize businesses in some countries. Pot apărea anumite situații în care, pentru afaceri strategice sau din alte motive, IVM decide să vândă, cumpere, să fuzioneze sau să reorganizeze afacerile în unele țări. Such a transaction may involve the disclosure of personal information to prospective or actual purchasers, or the receipt of personal information sellers. O astfel de tranzacție poate implica dezvăluirea de informații cu caracter personal către cumpărătorii potențiali sau actuali sau primirea de informatii personale de la vanzatori.We may disclose information we maintain about you to the extent reasonably necessary to proceed with the negotiation or completion of a merger, acquisition or sale of all or a portion of IVM’s assets. Putem divulga informații despre dvs dar intr-o măsura rezonabila, atat cat este necesar să se procedeze la negocierea sau încheierea unei fuziuni, achiziție sau vânzare a toate sau doar o parte din activele IVM lui. It is IVM’s practice to seek appropriate protection for information in these types of transactions.Este modul de abordare al IVM, de a solicita protecție adecvată pentru informații, în aceste tipuri de tranzacții.

Divulgarea pentru alte motive. We may disclose personal information if required or authorized to do so by law or in the good-faith belief that such action is necessary to comply with legal requirements or with legal process served on us, to protect and defend our rights or property or, in urgent circumstances, to protect the personal safety of any individual. Putem divulga informații personale, dacă este cerut sau autorizat în acest sens prin lege sau în bună credință că o astfel de acțiune este necesară pentru a se conforma cu cerințele legale sau cu un proces legal al nostru, pentru a proteja și apăra drepturile sau proprietatea noastra sau, în cazurile de urgență, pentru a proteja siguranța personală a oricărui individ.

 

Security

International Vending Machine Ltd. se angajează să protejeze securitatea informațiilor dvs personale. We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use or disclosure. Noi folosim o varietate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a proteja informațiile dvs. personale împotriva utilizarii, divulgarii sau accesului neautorizat. For example, we store the personal information you provide on computer systems with limited access that are located in facilities to which access is limited. De exemplu, stocăm informațiile personale pe care le furnizați prin computere cu acces limitat, care sunt localizate în locuri la care accesul este limitat. For sites to which you log in, it is your responsibility to ensure the security of your password and not to reveal this information to others. Pentru site-urile la care vă conectați, este responsabilitatea dvs să vă asigurați parola de securitatea și să nu dezvăluiti această informație altor persoane. When you move around a site to which you have logged in, or from one site to another that uses the same login mechanism, we verify your identity by means of an encrypted cookie placed on your machine. Când cautati pe un site la care v-ați logat, sau cand va mutati de la un site la altul care foloseste acelasi mecanism de autentificare, vom verifica identitatea prin intermediul unui cookie criptat, plasat pe calculatorul dumneavoastră.

 

Revizuirea informatiilor personale

În unele cazuri, puteți consulta și corecta informațiile personale furnizate prin intermediul site-urilor noastre prin accesarea paginii la care ati furnizat informațiile. In all cases, you can make a request to review and correct your personal information that is collected via our sites or that you provide when you contact us or ask IVM to stop using it by contacting us using the contact information listed below.Oricum, puteți face o cerere de reexaminare și corectare ale  informațiilor personale colectate prin intermediul site-urilor noastre sau pe care le furnizați atunci când ne contactați sau puteti cere IVM  sa nu le mai utilizeze, contactandu-ne cu ajutorul datelor de mai jos. We may take steps to verify your identity before providing you access to your personal information. S-ar putea să fie necesare cateva etape pentru a verifica identitatea dvs ,înainte de a oferi acces la informațiile dvs. personale. You can help us to maintain the accuracy of your information by notifying us of any change to your mailing address, phone number or e-mail address. Ne puteți ajuta la menținerea acurateței informațiilor dvs., anuntandu-ne cu privire la orice modificare a adresei poștale, a numărului de telefon sau a adresei de e-mail.

 

Consimțământul la transferurile internaționale de informații personale

Informatiile personale pe care le colectăm pe site-urile noastre sau pe care ni le furnizați, atunci când ne contactați, pot fi trimise în Statele Unite sau în orice altă țară în care IVM sau agenții sau furnizorii săi au locatii. We may also store and process the information there. De asemenea,acolo se pot stoca și procesa informațiile. Although the laws that protect personal information in those countries may differ from the laws where you live, we will take reasonable steps to ensure that your privacy is protected. Deși legile care protejează informațiile personale din acele țări pot să difere de legile tarii in care locuiți, vom lua măsuri rezonabile pentru a ne asigura că intimitatea dvs este protejata.By using our websites or contacting us and giving your information to us, you consent to the transfer of the data outside of your country. Prin utilizarea site-urilor noastre sau prin contactarea si furnizarea de informații, sunteți de acord cu transferul datelor în afara țării dumneavoastră.

 

Informatii pentru copii

International Vending Machines Ltd. nu colectează cu bună știință informații de la copii și nu vizează sau direcționeaza site-urile sale catre copii.

 

Link-uri către alte site-uri

Site-urile noastre pot conține link-uri către alte site-uri, cum ar fi distribuitorii si filalele de vazari ale International Vending Machines Ltd., organizații guvernamentale si profesionale precum și publicații. We also link to third-party providers that host, maintain and operate on-line training curricula. De asemenea, avem link-uri catre terți care gazduiesc, mențin și operează programe de formare on-line.Although we try to link only to websites that share our high standards and respect for privacy, we are not responsible for the content, security, or privacy practices employed by other websites. Deși vom încerca să avem link-uri doar la site-uri care au aceleași standarde înalte și respect pentru intimitate ca si noi, nu suntem responsabili pentru practicile de conținut, securitate, sau confidențialitate utilizate de alte site-uri.

 

Aplicarea aceastei declarații de confidențialitate / Contactati-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la această declarație sau modul in care noi utilizam informațiile personale, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai jos. We will promptly address your concern and strive to reach a satisfactory resolution. Vom aborda prompt problema dvs și să vom depune eforturi pentru a ajunge la o soluție satisfăcătoare.

Email:

info@ivm.hu