+36 30 335-7-335 | support@ivm.hu
bclose

SaveReTurn – SBĚRNÝ AUTOMAT PRO VRÁCENÉ, POUŽITÉ VÝROBKY A ZAŘÍZENÍ

Proč SaveReTurn?

SaveReTurn umožňuje vaší společnosti sbírat a likvidovat použité, znečištěné položky kontrolovaným způsobem, protokoluje a zaznamenává vše úkony jednotlivých zaměstnanců.

 

Návrat položek je plně řízený proces

Použité výrobky snadno a bezpečně sbírejte

Recyklujte položky a uložte je odděleně (oddíly 1-3)

Mějte úplnou kontrolu nad nakládáním s odpady ……………………………………………………………….

Chraňte životní prostředí

Spojte přístup k novým položkám k návratu použitých (volitelné)

Snadná výměna zásobníku

Zkontrolujte, zda vaši zaměstnanci „nadměrně využívají“ nebo „nedostatečné využívjí“ určitý typ položek

Ako to funguje?

SaveReTurn je podřízená jednotka pro SavePro nebo SaveBox Smart a je řízena jedním z obou rozhraní. Přístup k produktu i navrácení jsou řízené procesy, které umožňují propojit příjem nových položek s recyklací použitých položek nebo kontrolovat počet položek v každé transakci. Proces návratu může přirozeně fungovat sám, bez získání nového produktu nebo jiných významných kroků. Fotografování zajišťuje plnou kontrolu: SaveReTurn pořídí fotografii vrácených položek a přihlásí fotografii do systému SaveLog. Možnost vícenásobného vrácení: SaveReTurn je schopen odebrat více položek najednou.

K dispozici jsou 3 funkce:

 

Přístup k novým produktům

Vrátit produkty

Vrátit produkty a získat přístup k novým

 

Další možnosti

Sbírejte nebezpečné látky

Připojte výrobek k vrácení produktu (napr. můžete definovat maximální počet položek, které mohou být v držení jediného zaměstnance)

Separujte položky do oddělených oddělení založených na procesech nakládání s odpady (napr. určete, zda má být typ rukavic předán k čištění a doplnění, je označen pro chemickou úpravu nebo má být zlikvidován)

 

Možnosti konfigurace

SaveReTurn musí být nakonfigurován podle vašich požadavků. Kontejner lze rozdělit do 6 různých oddílů s variabilními velikostmi pro každý vak.

• Pozice mohou být volně pojmenovány a zobrazeny na displeji

• Pro každou pozici mohou být definovány maximální úrovně, kdy systém automaticky upozorní uživatele na dosaženou úroveň

• Jeden produkt lze konfigurovat do více pozic

• Na každou pozici můžete sbírat více než jeden produkt

Výhody softwaru SaveLog:

 

Vytváří standardní a vlastní zprávy pro správu a správu

 

Vícejazyčný software a rozhraní ovládacího panelu

 

Nastavuje a spravuje omezení na úrovni společnosti a jednotlivce

 

Kontroluje a sleduje všechny transakce (distribuce, nájemné, odběr)

 

 

Technické parametry

Rozměry 1705 x 823 700 mm
Vlastní hmotnost 185kg
Napětí 24V DC
Základní barva šedá

 

Identifikaze

 

                                                                                                                                                                            Firemní karta  Čárový kód   PIN kód

PŘIPOJENÍ

Lokální server, Plug & Play, 3G síť, smíšená VPN-Local uzavřená síť, SaveNetwork (VPN), IVM cloud

Myslíme v systémech

SaveRing je spravován stejnou, snadno použitelnou softwarovou aplikací – SaveLog – tak jako zbytek IVM strojů. Je tak snadno škálovatelný s dalšími výkonnými řešeními IVM.

Kontaktieren uns!

 

 

 

 

Project Details