+36 30 335-7-335 | support@ivm.hu
bclose

PROČ SE NEZBAVIT VAŠÍ ČASOVĚ NEJNÁROČNĚJŠÍ POVINNOSTI?

SavePro prodejní automaty pro spotřební materiál vám pomohou realizovat automatizovaný, rychlejší,řízený výdej nástrojů a zásobování – velmi vám sníží administrativní zátěž! Už jste někdy přemýšleli o:

 

  • Chtěli byste se lépe organizovat svou pracovní dobu a řízení logistických procesů, abyste nakonec měli čas na důležitější úkoly?
  • Chtěli byste, aby Vám Váš šéf potřásl rukou každý den, a řekl: “Dobře, odvedli jste skvělou práci?”
  • Jste unaveni z dělání mnoho zbytečných úkolů správy skladu souvisící s distribucí spotřebního materiálu a ochranných pomůcek?
  • Chtěli byste zjednodušit nákup a objednávkový proces využíváním automatu pro vydávání nástrojů a materiálu?
  • Chtěli byste realizovat zálohový sklad aby finanční prostředky společnosti nebyli vázány na výrobky ve skladě?
  • Chtěli byste zabránit přesčasům?

Odpovědi

CHTĚLI BYSTE LÉPE ORGANIZOVAT SVOU PRACOVNÍ DOBU A ŘÍZENÍ LOGISTICKÝCH PROCESŮ, ABYSTE NAKONEC MĚLI ČAS NA DŮLEŽITĚJŠÍ ŮKOLY?
CHTĚLI BYSTE, ABY VÁM VÁŠ ŠÉF POTŘÁSL RUKOU KAŽDÝ DEN, A ŘEKL: „DOBŘE, ODVEDLI JSTE SKVĚLOU PRÁCI!“?
JSTE UNAVENI DĚLÁNÍM MNOHA NEPOTŘEBNÝCH ÚLOH SPRÁVY ZÁSOB?
CHCETE ZJEDNODUŠIT NÁKUP A OBJEDNÁVKOVÝ PROCES?
CHTĚLI BYSTE REALIZOVAT ZÁLOHOVÝ SKLAD ABY FINANČNÍ PROSTŘEDKY SPOLEČNOSTI NEBYLY VÁZÁNY NA VÝROBKY VE SKLADĚ?
CHTĚLI BYSTE SE VYHNOUT PŘESČASŮM?